کودک و نوجوان

به دپارتمان کودک و نوجوان خوش آمدید

دپارتمان کودک و نوجوان واحدی متمایز نسبت به کلیه بخش های موسسه است و دلیل این تمایز ، مخاطبین آموزشی این واحد در رده سنی کودکان و نوجوانان می باشد.ازآن جا که فراگیری هر علمی درسنین کودکی به مراتب ماندگارتر وموثرتر خواهد بود. کلیه علوم مرتبط با کودکان و نوجوانان نیز نیازمند آموزشی پایه ای در گروه سنی مذکور می باشد . و این امر تنها با برنامه ای مدون و هدف دار محقق می شودو امکان ادامه تحصیل در این راستا را به فرد خواهد داد.

مهارت زندگی

هنر و گرافیک

پکا

رباتیک

فناوری اطلاعات و ارتباطات