زبان خارجه

به دپارتمان زبان های خارجی خوش آمدید

ارائه و گسترش دوره های آموزشی برای گروههای سنی مختلف، تولید و انتشار مواد آموزشی، برگزاری آزمون های بین المللی، طراحی و اجرای دوره های تربیت مدرس، ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا و متناسب با نیازهای جامعه از عمده فعالیتهای دپارتمان زبانهای خارجی می باشد.

آلمانی

ترکی استانبولی

فرانسه

ایتالیایی

سایر گروه های آموزشی

انگلیسی

اسپانیایی

کودک و نوجوان